Logo

Om Skibladners Venner

Er du blant dem som ønsker å se Skibladner på Mjøsa i mange, mange år framover? Da er du i godt selskap!

Skibladners Venner, som ble stiftet i 1974, er en forening av entusiaster med ett mål for øye: Å sørge for at ”Den Hvite Svane” har en trygg framtid! Stadig nye krav fra myndigheter, påbud om utstyr, nødvendig vedlikehold og restaureringer gjør at vår stolte hjuldamper behøver drahjelp fra sine venner.

Foreningen får sine inntekter gjennom den årlige medlemskontingenten, royaltyinntekter og ved salg av ”Mjøsbrødet”. Brødet bakes av Kjelstad Bakeri AS på Lena i Østre Toten, og foreningen mottar kr 0,50 pr solgte brød. Ca 400 000 brød pr år gir kjærkomne penger i kassa.

Flere inntektskilder:

Venneforeningen står hvert år for serveringen på veteranbilløpet "Helgøya rundt", og som gjerne tilbringer kassa rundt 20.000 kroner. En morsom jobb med masse hyggelige fjes å se på Hoel gård rett ovenfor Tingnes, både fra gjengen som jobbet for venneforeninga og deltagerne i løpet!

Salg av annet Skibladnermateriell som bøker, bilder osv er også viktige inntektskilder. Dette gir oss mulighet til å trå til ved behov.

Ekstra hyggelig er det å kunne bidra med innkjøp av ting som behøves om bord, slik man gjorde i jubileumsåret 2006, da restauranten fikk et flott spesiallaget servise fra Porsgrund. Foreningen har også bekostet oppyssing og omtrekking av møblene i 1. Plads Madsalon.

Venneforeningen har i dag over 2000 medlemmer.

 

   Foreningens vedtekter: Klikk her

   Bankkontonummer: 2050.02.54131

Foreningens leder:
Petter Børde
Tranberglia 10
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 44 68
Mobil: 91 83 46 10

 

 

Årsmøtet 2018 holdes
3. juni 2018

Årsberetning 2017: Klikk her
Regnskap 2017:  Klikk her
Protokoll 2018: Klikk her

Årsmøtet 2017 ble avviklet 18. juni 2017

Årsberetning 2016: Klikk her
Regnskap 2016: Klikk her
Protokoll 2017:Klikk her

Årsmøtet 2016 ble avviklet 12. juni 2016

Årsberetning 2015: Klikk her
Regnskap 2015: Klikk her
Revisors beretning: Klikk her
Protokoll
2016: Klikk her

Årsmøtet 2015 ble avviklet 7. juni 2015

Årsberetning 2014:Klikk her
Regnskap 2014: Klikk her
Protokoll 2015: Klikk her